ប្រាក់ខែពី $180 ទៅ $250 និងប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងៗបើការងារល្អ:
- ចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានក្នុងស្រុក ក្រៅស្រុក និងបណ្តាញសង្គម
- អាចវាយ UNICODE ខ្មែរបានស្ទាត់និងខ្លាំងអក្ខរាវិរុទ្ធ
- អាចអាននិងយល់អត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេស
- អត់ធ្មត់និងចេះធ្វើការជាក្រុមនិងក្រោមគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុន

ប្រាក់ខែពី $180 ទៅ $250 និងមានបូកបន្ថែមថ្លៃសាំងនៅពេលចេញទៅខាងក្រៅ:
- និស្សិតសិក្សាឆ្នាំទី៣ ឡើងទៅ ឬបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកទីផ្សារ និងពាណិជ្ជកម្ម
- ចេះភាសាអង់គ្លេស
- មានអាយុពី ២០ ទៅ ២៥ឆ្នាំ
- មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ និងអំណត់អត់ធ្មត់
- អាចបត់បែនទៅតាម គោលការណ៍ក្រុមហ៊ុន
- មានយានជំនិះ និងកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន