K.C

សួស្តីប្រិយមិត្ត Keylatop ជាទីគោរពរាប់អាន! ខ្ញុំឈ្មោះ K.C ជាបុគ្គលិកកំពុងបម្រើការងារសរសេរព័ត៌មាននៅក្នុងគេហទំព័រ Keylatop។

ស្ថិតិ

អត្ថបទជាមធ្យម 100
ប្រវែងអត្ថបទជាមធ្យម 42%
ការចែករំលែកអត្ថបទជាមធ្យម 49