P.R

សួស្តីប្រិយមិត្ត Keylatop ជាទីគោរពរាប់អាន! ខ្ញុំឈ្មោះ P.R ជាបុគ្គលិកកំពុងបម្រើការងារសរសេរព័ត៌មាននៅក្នុងគេហទំព័រ Keylatop។

ស្ថិតិ

អត្ថបទជាមធ្យម 38
ប្រវែងអត្ថបទជាមធ្យម 23%
ការចែករំលែកអត្ថបទជាមធ្យម 0