T.R

សួស្តីប្រិយមិត្ត Keylatop ជាទីគោរពរាប់អាន! ខ្ញុំឈ្មោះ T.R ជាបុគ្គលិកកំពុងបម្រើការងារសរសេរព័ត៌មាននៅក្នុងគេហទំព័រ Keylatop។

ស្ថិតិ

អត្ថបទជាមធ្យម 35
ប្រវែងអត្ថបទជាមធ្យម 24%
ការចែករំលែកអត្ថបទជាមធ្យម 0